O HOOLIGANS CHURCH

Několik let nazpět ve mně rostl sen o tom, jak Pán Bůh zasahuje ty nejposlednější lidi, lidi z ulice, svým evangeliem, dobrou zprávou. Tento sen nám dal Pán Bůh možnost začít více realizoval na jaře 2018, kdy na základě vyslovených dotazů těchto lidí, zda existuje něco více než jen svět, ve kterém teď žijeme a ve kterém se nám většinou nedaří, začalo pravidelné setkání nad Biblí. Cílem bylo a je vytvořit pro lidi žijící na ulici, často ve velmi špatných hygienických a sociálních podmínkách, lidi fyzicky a duševně nemocné, lidi vyčerpané a životem zklamané, jejich vlastní církev. Církev, kde se setkávají s živým Ježíšem Kristem jako jejich nadějí, často poslední.

Hooligans Church je místem, kde lidé z ulice mohou svým jazykem a pro ně v bezpečném prostředí sdílet svoje životy, trápení a objevovat novém sny, které jim Bůh do života ještě nabízí. Tyto setkání, kde společně jíme, čteme Bibli a modlíme se, navštíví měsíčně asi 75 lidi z ulice, ubytoven, nocleháren atd.. Setkání probíhají ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Marek Mefo Húšť

Bohoslužby a jednotlivá setkání probíhají:

Azylový dům Elim Vsetín
Denní centrum Elim Vsetín
Noclehárna | Elim Rožnov pod Radhoštěm
Podzámecká zahrada Kroměříž
Evangelický kostel Valašské Meziříčí
Modlitebna CASD Valašské meziříčí
Ubytovna Jasenice
Ubytovna Jablůnka
Raková

více info: marek Mefo Húšť 737870256

Jak vypadají naše setkání?

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Modlitební dopisy, Newslettery a další
8.11.2022

Hooligans Church 2021 – 2022Co se událo v Hooligans Church během let 2021 - 2022 (PDF)4.10.2021

Rozhovor pro Zabudnuté cestyEpizóda 4 zo série 19 v ktorej José a Janči "oprašujú" často zabudanú cestu starých návykov pre nové sezóny. Prihláste sa na odber a zdieľajte so svojimi priateľmi.

Poslechnout podcasst29.7.2021

Voice of Jesus

Hooligans Church v roce 2020

Díky Bohu, i přes všechna omezení a různé změny ve společnosti, jsme mohli v roce 2020 realizovat menší i větší setkání v rámci biblické skupiny Hooligans Church. V dobách, kdy nebyly omezení, tyto setkání rostly na počtu zájemců. V době uzavření kostelů, modliteben a možnosti dělat bohoslužby v této zemi k vůli pandemii, jsme se mohli setkávat alespoň v malých skupinách. Setkání probíhala třikrát týdně, ve středu, v pátek a v neděli. Setkání využívali lidé na azylovém domě, noclehárně, denním centru Elim nebo ubytovnách. Mít možnost společně číst Bibli a využít toto duchovní společenství využilo cca 130 lidi z ulice a z našich služeb. V roce 2020 proběhlo asi 300 jednotlivých setkání. Povzbuzením pro mě bylo, že se podařilo začít tyto setkání i v dalším městě. Přirozeně to vyšlo ze zájmu a vyslovené potřeby lidi z tohoto města. V některých pátečních dnech tak proběhlo i pět setkání nad Biblí, s teplým jídlem a přátelskou diskusí o víře a životě. Jsme vděční, že i tato setkání přispěla k posunu lidí bez domova ke zlepšení jejich těžké životní situace. Mohli jsme být s nimi a osobně i duchovně je podpořit, když usilovali o pracovní místo, nové bydlení nebo o zlepšení vztahu se svými nejbližšími. Měli jsme možnost být s nimi a doprovázet je i při velmi těžkých chvílích, kdy je například kvůli úmrtí navždy opustil partner nebo velmi vážně onemocněli. V tomto roce jsme mohli velmi intenzivně vidět, že lidé z ulice potřebují tuto možnost setkávání, kdy každý svým tempem hledá svoji cestu za Bohem.


17.8.2020

Rozhovor v Rádiu 7
Na rozhovor se můžete podívat též na Facebooku


Hooligans Church Vsetín 6/2020

Čas Korony bez koruny v Hooligans Church tak trochu na PUNK.Milí přátelé, podporovatelé a modlitebníci. V rámci tohoto zpravodaje se i já chci s vámi podělit o to, co jsme mohli v rámci Hooligans Church prožívat během Korona krize, během těchto různých nejistých dní a omezení.

Hned na začátku chci vyjádřit velkou vděčnost a chválu našemu Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu, který nás po celou tuto dobu ochránil od nakažení se tímto virem, a to jak nás, lidi, kteří sloužíme, tak i ty, kteří přicházejí. Člověk si to tak nějak ani neuvědomuje, ale velmi mě dojala reakce jedné z pravidelných účastnic setkání HCh, starší paní, která na jednom z posledních setkání vyjádřila, že chce poděkovat pánu Bohu za jeho ochranu, že se nikdo nenakazil. Je nádherné, když nám tito lidé připomínají nutnost být vděčný, nám, kteří někdy bereme věci tak automaticky, a přitom jsou to zázraky darované živým Bohem.

Korona krizi jsme prožili tak trochu na PUNK. HCh je místem, které, dalo by se říct, vzniklo díky lidem uznávajícím tento životní styl, žít na punk, ale jak používala jedna hardrocková kapela, obsazená s Kristem žijícími lidmi, nejen “Punk is not Dead” ale i “Jesus is not Dead”!

Byli jsme tak trochu hrdí na to, že když přišlo nařízení a musely se na čas ukončit všechny setkávání církví a shromáždění, my jsme byli asi poslední “církví“ ve městě, která se v našem ve “sklepě“ Denního centra scházela. Moje pýcha ale byla konfrontována (a to teď nemyslím jen negativně) příchodem policie, která, ale velmi slušně a přívětivě, upozornila na to, že nás někdo udal a že je potřeba přehodnotit naše dosavadní plány ohledně těchto setkávání. Na posledním setkávání takto před zákazem se nás sešlo 19, a proto jsme museli najít nový způsob setkávání. Díky omezení jsme začali dělat jakoby skupinky. Za týden neprobíhaly jen 2 až 3 setkání, ale 6. Během května mohlo přijít na tyto setkání asi 45 lidí, kteří mohli slyšet a být součástí čistého nefalšovaného Božího slova a mohli být opět, myslím, v dobrém konfrontování s Bohem. V rámci této doby mohlo začít i nové místo setkávání, takže už se nepotkáváme jen s lidmi v Denním centru, ale i na jedné ze vsetínských ubytoven, která slouží lidem, kteří často opravdu jediné, co mají, je jen střecha nad hlavou. Jinak nic.

Toto nové místo vzniklo i tím, že navždy odešla jedna u ubytovaných a její přátelé, blízcí a spolubydlící byli samozřejmě touto ztrátou velice zasaženi. I díky tomuto Pán Bůh otevřel nové dveře, nové místo pro čtení Jeho slova, společnému setkávání, povídání, modlitbám a hledání Jeho, živého Boha.

Mám velikou radost, že i díky tomuto úplně novému místu se jeden člověk (mám teda velkou naději), smířil s Bohem, pravidelně se modlí a čteme spolu Bibli. Dalšího obyvatele této ubytovny to vrátilo zpět k Ježíši, a tak mě často velmi mile překvapí svými postřehy, velmi silně týkajícími se probíraným tématem a životem s Ježíšem. Zároveň ale musím napsat, že mě mrzí, že díky koronaviru jsme museli velmi rychle, asi tak jak jsme začali, tak i přestali dělat čtení s našimi lidmi, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici. Díky tomu, že byl zákaz návštěv, tak jsem se za celou dobu nedostal za lidmi, kteří by jistě měli zájem se setkávat. Radost mám ale i z toho, že Pán Bůh viditelně pracuje s některými jedinci. Člověk, který mi pravidelně pomáhal, byl velmi ochotný a snažil se být dostupný v pomoci, rozhodl se se po pár týdnech k tomu, že nastoupí na léčbu závislosti na alkoholu a už je tam víc než měsíc. Zároveň mi na jednom z posledních setkání udělala velkou radost návštěva jiného mladého chlapa, který po několika měsících přijel na dovolenku z křesťanské komunity, kde se s Boží pomocí lečí ze závislosti na alkoholu.

Někdy je velmi těžké vidět ovoce na stromech, které jsou mladé, nebo je teprve jaro! 😊 Ovoce tam není, ale něco uvnitř už roste, a to díky živému Bohu, který vše stvořil a má s každým z nás svůj záměr. Obrovskou pomocí jsou mi slova chvály, kterou si v posledních dnech stále častěji pouštím. „Aj keď to vždy necítím Ty konáš, aj keď to vždy nevidím, Ty konáš, já to vjem, že Ty to nevzdáš, ano vjem nikdy to nevzdáš!“

Přátelé, děkuji vám za vaši podporu, modlitby, které jsem již vyjádřil a zároveň se těším na to, do čeho ještě společně v rámci praktické, duchovní, modlitební podpory společně půjdeme.

Než rozloučím dovolte mi tento článek ještě věnovat hrdinům HCh a to Honzovi, Lukymu, Davidovi, Vápnovi, Hruškovi a Zdeničce.

S pozdravem za Hooligans Church,

Marek Mefo Húšť


Marek Mefo Húšť

+420 737 870 256

mefo@seznam.cz

Kontakt

Kontaktovat Marka Mefu Húště můžete též pomocí tohoto formuláře

Your message has been sent. Thank you!

Podpora

Pokud chcete tuto činnost podpořit, máte dvě možnosti:

můžete přímo na bankovní účet Hooligans Church, zřízený při CB Maják Vsetín:
FIO banka, a.s., č. ú.: 2002038191/2010.
Při zaslání daru, napište prosím do zprávy: Dar a Vaše jméno. Děkujeme.

Dále nás můžete podpořit na bankovní účet organizace Elim Vsetín, o.p.s.:
FIO banka, a.s., č. ú.: 2700485191/2010.
Pro podporu činnosti HCh uveďte tento variabilní symbol: 113.
Do poznámky uveďte dar na HCH nebo Hooligans Church. Děkujeme.

Dar na činnost naší organizace můžete uplatnit jako odpočet v rámci ročního vyúčtování daní.
Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení.

PODPORA hCh
×
QR Code